utorok 11. februára 2014

Falošní priatelia
            Som prekladateľka. Nebudem hovoriť o ľuďoch, aj keby sa dalo. Ojojój, a ešte koľko! Nie, o ľuďoch to nebude. Bude to o slovíčkach.
            So spojením „false friends“, teda v preklade „falošní priatelia“som sa po prvýkrát stretla na stránkach časopisu FRIENDSHIP – časopisu na pomoc vyučovaniu angličtiny v školách. Teda podľa toho časopisu „false friends“ sú slová alebo spojenia, ktorých význam alebo doslovný preklad znamená v slovenčine niečo úplne iné ako v angličtine. Francúzština má tiež „falošných priateľov.“
            Tak napríklad partisan nie je iba partizán v slovenskom zmysle slova, teda tajný účastník protifašistického odboja, ale celkove to znamená: stúpenec, prívrženec. Preto som spočiatku nechápala, keď som sa belgickej priateľke chválila, že viem rozdiel medzi slovami vichisois vichist. To prvé znamená obyvateľ Vichy, to druhé prívrženec vlády generála Petaina, čo bola vlastne vláda kolaborujúca s Nemcami počas druhej svetovej vojny, a ona zduplikovala: áno, rozumiem, vichist je partisan vlády generála Petaina. Spočiatku som nechápala. Vichist, a partizán? Až neskôr mi to došlo.
            Alebo volontiers neznamená dobrovoľníci, čo mi ako prvé napadlo, lebo som mala zažité, že anglické volunteers znamená dobrovoľníci, ale je to príslovka s významom rád. (napr. rád to urobím, povieme: volontiers. A ako sa povie dobrovoľník? - Bénévole. A v slovenčine to znamená benevolentný, zhovievavý, teda niečo celkom iné. Dobrovoľný, resp. dobrovoľník je však aj volontaire.

            Najnovšie sa učím po poľsky. Je to príbuzný jazyk, najmä nám, Spišiakom. Na druhej strane však mnohé slová, pri ktorých by si dala krk za to, že im rozumieš, majú odlišný význam. Napríklad:
statek nie je statok, ale loď,
narty nie sú časti nôh, ale lyže,
lyžwy nie sú lyže, ale korčule,
šlaky (po poľsky písané szlaki) nemajú súvis so slovenským „trafí ma šľak“, ale znamenajú cesty, turistické chodníky,
lydka nie je ženské meno, ale lýtko
cera tlusta neznamená tlstá dcéra, ale mastná pleť
prasa neznamená ošípaná, ale tlač (noviny, časopisy). Pre zaujímavosť: slovenské prasa sa po poľsky povie prosię  - výslovnosť je veľmi podobná ako u slovesa proszę, čo znamená prosím.
dziedzina je oblasť, sféra.
komornik nie je komorník, ale exekútor.
rzecz znamená vec, rzecz pospolita presne to, čo v latinčine res publica, čiže vec verejná, republika.
To ani nespomínam pre slovenského pubertiaka veľmi zábavné sloveso šukač, čo znamená hľadať, ale v slovenčine slangove to znamená, no veď každý vie, čo...
Teda, milí žiaci, aby bolo jasné: „Szukam tego pana“ znamená „Hľadám toho pána“ a  „Poszukajme jego razem“ - „Pohľadajme ho spolu“).
uprzejmy neznamená úprimný, ale zdvorilý,
szczery nie je štedrý, ale úprimný
próžność nie je pružnosť, ale márnomyseľnosť,
zaleta nie je záletník, ale prednosť  (zalety i wady = prednosti a nedostatky)
ulewa nie je úľava, ale lejak.
            Čo sa mi stalo v poľskom obchode v Bruseli? Chcela sa spýtať na cenu po poľsky, nevedela som to však správne. Často sa mi  totiž do úst tisne ruština,  teda spýtala som sa skomolenou ruštinou: „Skiľko stoji“? Predavačka nepochopila, odpovedala mi po francúzsky! Správna otázka mala znieť: „Ile kosztuje“?
            Poliaci pochopiteľne nemajú veľmi radi ruštinu, preto som sa zariekla, že keď nebudem vedieť nejaký výraz, pomôžem si radšej spišštinou než ruštinou.
            Poliaci nevykajú. Vraj vykanie je smutné dedičstvo ruštiny, ktorá im bola po mnoho rokov nanucovaná. Hovoria „ty“, a ak chcú byť úctivejší, použijú známe „prosze pana“, „prosze pani“.
            Pochopila som, že by som veru neučila slovenských žiakov základnej školy, došlých s rodičmi z Poľska, ktorí ešte nevedia dobre slovenský pravopis, pretože v poľštine je písanie ypsilonu, a používanie predložiek za s úplne odlišné od slovenčiny. Napríklad otázka na siedmy pád sa povie: Z kim, z czym! Viete si predstaviť, ako by bol z toho dezorientovaný žiačik ZŠ? Chudáčik! A slovenská učiteľka, keby jej žiak napísal „z kim, z čým“, by asi dostala infarkt!
            Ďalšie postrehy slovenskej prekladateľky: niezbędny neznamená nezbedný, ale nevyhnutný.
Jestem przekonana = som presvedčená
 szkoda = škoda, ale przeszkoda – prekážka
kolega to zapalony  wędkarz neznamená, že je zanietený vedec, ale nadšený rybár!
            Poľská kolegyňa mi prezradila, že v Bruseli existuje aj księgarnia polska. Našla som ju v jednu peknú sobotu pomerne ľahko. V domnienke, že ide o knižnicu, som si nabrala veľa kníh. Ešte predtým som sa však spýtala panej, čo tam pracovala, či sa tam platí. Odpovedala: „Oczywiszcie, že sie placi!“ Keď som prišla s knižkami k jej pultu, začala nahadzovať ceny do pokladne. Vtedy mi to došlo! Ksiegarnia je kníhkupectvo, knižnica sa povie  biblioteka! Ospravedlnila som sa a vzala som si iba dve knihy.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára