piatok 11. augusta 2017

Čo povedal pán kaplán

Čo povedal pán kaplán

„Priateľ v zahraničí – chatovanie cez hang-outs – NIE.
Práca v zahraničí – môže byť.“

On mi to „odklepol?“
Vraj zodpovedná som za výchovu svojich detí.
Tie za svoje, atď.
Čiže za vnúčatá už zodpovednosť
NENESIEM.

A čo je krepý?
Nehľadí na srdce.

Veď sa tam vonku bez drobcov
UMUČÍM.

A ony čo si počnú
bezo mňa?

Typická slovenská babka.

Ten kaplán nemal deti,
nebude mať
vnúčatá.
Nemôže posúdiť.


1 Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.


2 A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

3 A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

- prvý list sv Pavla Korinťanom, kapitola 13

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára