streda 21. februára 2018

Rekordy modernej ženy

- jedno dieťa v batohu na chrbte, druhé za ruku a v druhej ruke ťažká taška.

- s jedným dieťaťom píše domácu úlohu, druhé kolíše a popritom mieša zápražku.

- s troma deťmi na nákupe: jedno v nákupnom vozíku, druhé po jej pravom boku líže lízatko, ktoré má v pravej rúčke, ľavou sa drží vozíka. Tretie dieťa po matkinom ľavoboku, v ľavej rúčke má lízatko, pravou sa drží vozíka. Pozor: nedať deťom lízatko znamená vystaviť ich pokušeniu brať si niečo z regálov bez dovolenia.

- ak moderná žena na deti nekričí, dosiahne veľa:

deti sa utíšia, najmä ak budú chcieť počuť niečo zaujímavé

- ako ich dostane od televízora:
a) jednoducho ho vypne v zmysle hesla: DUTY FIRST, čiže hajde napísať úlohy
b) prisľúbi im sladkosti, ak súhlasia, že najprv napíšu úlohy
c) zavolá na ne susedovie Dunča

- keď nevládze rozprávať rozprávku pred spaním:
rozdelí rozprávku z knižky na toľko segmentov, koľko je detí, a každé dieťa prečíta svoj kúsok. Deti, ktoré ešte nevedia čítať, počúvajú. Ak im dáte náhubok, prestanú vyrušovať.

- keď niet inej pomoci, uplatní žena metódu "cukru a biča" alebo spôsob výchovy, ktorý sa nazýva "veľký bič a malý dvor."

- ak si nechcú umývať zúbky: pustí im film "Návštevníci"

- ak nechcú prísť zvonku domov:
a) prisľúbi im sladkosť
b) naháňa ich po dvore s vareškou v ruke
c) pošle na ne Dunča

- Niektoré deti sú veľmi priečne, iné príliš rozmaznané. Ak dostane moderná žena za úlohu postrážiť také dieťa, či deti na ulici, dá každému do ruky lízatko. Ak ich má doma, môže pokojne uplatňovať metódu "veľký bič a malý dvor". Existuje ešte jedna moderná metóda: schová kábliky od televízora a počítača, poskrýva mobily a tablety. Keď sa deti po prvotnom šoku a druhotnom hurónskom reve utíšia, sľúbi každému na pár minút jednu elektronickú hračku. ako časovač použije gombík na sporáku alebo stopky. Uvediem príklad: máme štyri deti: jedno dostane tablet, druhé mobil, tretie počítač a štvrté telku. Mamka alebo babka nastaví časomieru. Keď zvonček cinkne, deti si menia elektroniku podľa pravidla pravej ruky.


Slovko na záver: pýtate sa, či tieto metódy uplatňujem na vlastných vnúčatách. Úprimne? Nie všetky, lebo veď stará mama je na to, aby deti rozmaznávala, n´est ce pas?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára