streda 19. novembra 2014

EPSO

Nuž a teraz vám porozprávam o jednom strašiakovi menom EPSO:

EPSO - MÉTA MLADÝCH

Alebo „vstupenka do raja“? (Citujem nemenovanú kolegyňu). Keď uspeješ v EPSO konkurze, si doživotne zabezpečený, stačí ešte neurobiť nejaký veľký kiks počas skúšobnej doby 9 mesiacov - a si doživotne „v balíku“ (úvodzovky sú moje), to jest získaš trvalú zmluvu u Európskej únie, ba niekedy si môžeš aj vybrať, ktorej inštitúcii budeš slúžiť.
EPSO je skratka pre European Personnel Selection Office, teda v slovenčine Európsky úrad pre výber pracovníkov. Pozostáva z troch častí: 1. Test všeobecnej inteligencie a znalosti legislatívy EÚ, 2. Preklad z 2 cudzích jazykov do slovenčiny (to je pre prekladateľa, pre tlmočníkov sú, samozrejme iné kritériá, pre administrátorov tiež iné a pre výskumných pracovníkov zase skúška odbornej spôsobilosti), 3. Ústny pohovor.
Výsledky prvej časti sa dozvieš pomerne skoro. Na opravu prekladu niekedy čakáš aj pol roka. Ak si oboma prešiel, ústny pohovor by nemal byť problém, hoci som počula, že aj na tom už ktosi pohorel.
Keby som sa mala prihovoriť mladým ľuďom, mohla by som začať dvojako:
1) Oj, mládež naša, tys´ držiteľkou rána, vladárkou mája tys´, jara pokladníkom, atď, všakže chceš budovať našu skvelú európsku budúcnosť v duchu Lisabonskej stratégie, podľa ktorej sa má z EÚ do roku 2010 stať hospodársky najvyspelejšia, najkonkurencieschopnejšia, na vedomostiach založená spoločnosť, schopná trvalo udržateľného rozvoja a chrániaca životné prostredie na báze súdržnosti, subsidiarity a proporcionality?
2) Očúvajte, ľudkovia, tie úvody si nechajme, dobre? Aj tak sa to EÚ do roku 2010 nepodarí. Možno neskôr. Chcete vedieť, ako to chodí V SKUTOČNOSTI? V čom je háčik? Naučím vás zopár trikov.
Uznajte, že ani jeden príhovor nie je vhodný. Ten prvý mi trochu pripomína zašlé socialistické časy, keď sa ustavične pertraktovali ciele päťročnice. Ten druhý je veľmi familiárny, ba až nebezpečný, lebo môže vzbudiť dojem nekalých praktík pri prijímaní pracovníkov. A to by som si rozhodne nedovolila tvrdiť! Jedno je však logické: u prekladateľov prechádza adept najprv národným sitom, pretože kto dokáže správne posúdiť preklad do slovenčiny, ak nie Slovák, – a hlavne v tomto štádiu sú MOŽNÉ určité známosti, protekcie, uprednostnenia.
Nevravím, že sa praktizujú, nemám o tom dôkazy. Ďalším negatívnym javom je závisť. Napríklad počula som od Sloviniek, že profesori na univerzite v Ľubľane sú veľmi prísni, vraj skoro nikomu nedajú z prekladu prejsť, pretože mladým ľuďom závidia, že by mohli potenciálne v krátkej dobe hravo zarábať omnoho viac než oni.
Môžem dať mladým iba niekoľko rád, ktoré som sama počula na jednom školení ohľadom EPSA:
Najsamprv si treba vytvoriť svoj EPSO-PROFIL. Pokyny nájdete na internetovej stránkehttp://europa.eu.int/epso
Kedysi sa posielali dotazníky a prihlášky poštou, dnes je všetko on-line. (Poštou doručíte iba svoje diplomy a referencie). Preto musíte mať dobrý počítač, prístup na internet, musíte mať trvalú a kvalitnú e-mailovú schránku, ktorej platnosť o chvíľu nekončí, ani nie je zaťažovaná rôznymi spamami, medzi ktorými sa dôležité informácie môžu ľahko stratiť.
Svoje heslo, PASSWORD, si napíšte aspoň na päť papierikov, ktoré si poschovávajte podľa možnosti na také miesta, kde ich určite nájdete. Teda nie do starej skrine, ani nie do preplnenej zásuvky, dievčatá najlepšie do kozmetickej taštičky alebo do podprsenky, chlapci si ho môžu dať vytetovať na stehno. Lebo keď heslo zabudnete, je po všetkom!!!
Životopis, čiže CéVéčko napíšte v prehľadnej, ľahko čitateľnej forme, lebo dlhé a kvetnaté životopisy nebude nikto čítať.
Veľmi dobre si preštudujte ponuky a dlho-predlho uvažujte o tom, ktorý jazyk si napíšete ako prvý. Mal by to byť váš “najmocnejší” jazyk, teda ten, ktorý ovládate najlepšie. Bude z neho aj najťažšia písomka. Ale na druhej strane neodporúčam vám písať, že napríklad ovládate maďarčinu, keď z nej viete iba niekoľko fráz, porota si s vami môže chcieť pokonverzovať po maďarsky. Dnes už na to majú dosť ľudí.
Veľmi dobre si preštudujte všetky pokyny. Mne sa napríklad stalo, že keď som vyplňovala papiere do konkurzu na externých prekladateľov EÚ, na 14. strane mi chýbal podpis právneho zástupcu - a už ma vyškrtli zo zoznamu, aj keď som mohla mať tie najskvelejšie referencie. Známemu zase napísali, že mal papiere nesprávne zabalené. Bolo potrebné dať svoje údaje do obálky, tú do ďalšej obálky - to všetko urobil. Ale ušlo mu, že to celé mal dať do tretej obálky! Chyba! “Wrongly enveloped!“ Hneď ho vylúčili “zo zlosovania.”
Všetky svoje diplomy, dokumenty a referencie musíte mať preložené do angličtiny alebo do nemčiny alebo do francúzštiny. Ale naozaj VŠETKY! Začnite s tým radšej hneď.
Do kalendára si napíšte pravidelný čas, kedy budete kontrolovať svoj EPSO profil, či vám nepribudli nejaké informácie alebo pokyny. Kontrolujte ho aspoň raz do týždňa!
Ak sa vám podarí splniť tieto ľahučké pokyny, čakajú vás už iba nenáročné testy, ktoré určite zvládnete ľavou zadnou. Veď prečo by si nemali vybrať práve vás, ktorý ste taký skvelý, taká skvelá? A ak aj neuspejete na prvý raz (čo sa bežne stáva, človek nemusí byť “vo svojej koži“, nemusí mať “svoj deň”), nevzdávajte sa. YOU MUST KEEP TRYING, KEEP TRYING, KEEP TRYING….
Držím vám všetkým palce!!!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára