pondelok 25. augusta 2014

Spomienka na prácu v BRU

PREKLADATEĽ (nielen) V BRUSELI alebo O „brbtoch“ Ľudia, ktorí sú z domu zvyknutí tvrdo si zarábať na svoj chlieb, skonštatujú hneď pri prvej výplate, že tu (v Bruseli) sa im drina oplatí. Práca je naozaj zaplatená. Ba prihliada sa aj na roky praxe a na diplomy. Konečne niekto ocenil môj doktorát aj finančne! Poniektorí západniari majú taký názor, že už fakt, že jedinec skončil vysokú školu, oprávňuje toho človeka na dobrý post v EÚ, pretože ak niekto skončil vysokú školu, znamená to, že sa musel naučiť organizovať si čas, je to človek usilovný, vytrvalý, má rád štúdium, atď. Ak niekto okrem toho urobil aj doktorát, hoci iba „masters“, znamená to pre nich, že išiel vo svojich snahách po poznaní ešte ďalej, špecializoval sa v určitom odbore, a preto si ho treba vážiť. Taká filozofia sa mi celkom ráta. Ale za prekladateľov často prichádzajú aj mladší ľudkovia, ktorí nemajú takmer žiadnu prax. Tí sa musia „prehrýzať“ začiatkami ťažšie. Je to logické. Niektorým pomáha dobrý logický úsudok, iným usilovnosť, iným zase výborná znalosť cudzieho jazyka, získaná pobytom v cudzine. Dlhší pobyt v cudzine niekedy spôsobí, že človek „zabudne“ po slovensky, teda lepšie povedané, nie celkom zabudne, ale do slovenčiny automaticky vsúva anglickú syntax a slovné spojenia. Napríklad rád oddeľuje čiarkami také spojenia ako: Avšak je potrebné pripomenúť...(dá čiarku za „avšak“ - anglické However,...) alebo: „V tomto zmysle je potrebné mať na pamäti...“ (dá čiarku za „zmysle“), stratí cit pre rozlišovanie medzi privlastňovacími zámenami „svoj“ a „jeho“: napríklad napíše: Výbor prijal jeho rozhodnutie..., nemčinár bude často používať neurčitkové väzby namiesto vedľajšej vety a tak ďalej. Prestanem však na chvíľu s kritikou a zakormidlujem do pokojnejších vôd, do veselej riečky žartovných spojení, ktorú vytvoril tlačiarenský škriatok. Alebo inak povedané, uvediem niekoľko prekladateľských „breptov“, ako vravia bratia Česi (po slovensky „brbtov“? preklepov), ktoré sú vykonané v rýchlosti, nevedome, preto by za ne prekladateľa ani nemali trestať. - Výbor posliní spoluprácu... namiesto posilní. - zvýšenie energetickej úprimnosti ... namiesto účinnosti. - potupné zriaďovanie sietí ... namiesto postupné. - preskúmanie praktických krkov ... namiesto krokov. - EHSV podal sove stanovisko ... namiesto svoje - odporové zväzy namiesto odborové  očianska spoločnosť (t.j. z Očovej) namiesto občianska  fingovanie namiesto fungovanie, uvediem časť súvetia: … aby sa mladí ľudia niečo naučili o EÚ, Výbore regiónov a iných inštitúciách, a aby lepšie pochopili ich fingovanie (!) Ozaj, hovorila som vám, čo mi vyviedol tlačiarenský škriatok so Shakespearovými sonetmi? Stalo sa to síce nie v Bruseli, ale na Slovensku. A vari je náš slovenský škriatok horší od belgického? Veru nie je! Keď som dostala na prečítanie prvé obťahy sonetov, s hrôzou a zároveň pobavením som zistila, že namiesto ...koral je červený/ a nie ústa mojej milej... v sonete č. 130 sa objavilo: Karol je červený... ! Ihneď mi napadlo, že možno sa jeden z tlačiarov volal Karol a rád si pri práci uhol červeného vínka... Som spokojná so svojím zamestnaním. Prekladatelia z Rady alebo z Komisie si niekedy namýšľajú, že ich práca je dôležitejšia ako naša, pretože prekladajú pre dôležité inštitúcie. Možno, ale platení sú rovnako ako my a naša práca je zaujímavejšia, pestrejšia. Vysvetlím: prekladateľ z Komisie sa musí špecializovať na preklad v jednom odbore, napríklad poľnohospodárstve, potom celý život prekladá iba smernice o poľnohospodárstve. My vo Výbore regiónov a Európskom hospodárskom a sociálnom výbore máme terminológiu pestrú, prepestrú: od životného prostredia a biológie cez poľnohospodárstvo k technike a od ekonomiky k právu a sociológii. Minule som volala jednu známu (zoznámili sme sa v lietadle) e-mailom na drink. Odpísala mi, že je momentálne veľmi vyťažená, že oni v Komisii nekončia v piatok o pol štvrtej ako my, ale normálne o pol šiestej. No povedzte mi, mala sa čím chváliť? To dá rozum, že nie. A mimochodom, svoju ponuku som už viackrát nezopakovala. Je to čudáčka, okrem iného slobodná, ba pochybujem, že má veľa priateľov. Ešte mi nedá, aby som nenapísala jedno žartovné prekladateľské riešenie: kamarát z českého oddelenia, ináč veľmi šikovný, raz v rýchlosti preložil neurobehavioral disorders (neurobehaviorálne poruchy) ako „poruchy neurotického chování“. Z jeho prekladu vyplýva, že neurotické chovanie je normálne a ak nie si neurotik, máš poruchu. Nuž stáva sa. Najmä v rýchlosti, keď ťa tlačia termíny, niekedy zo seba vypotíš tzv. „perly“, ako ich nazýva moja kolegyňa. Napríklad v prekladoch zabezpečených externými agentúrami sa našli nasledovné perly: ... Čo možno urobiť, aby toto obdobie (starobu) prežil každý jednotlivec zmyselne? ... namiesto zmysluplne ... roadmap(- cestovná mapa)... ktosi preložil ako autoatlas ... protracted negotiations (- zdĺhavé rokovania) ako preťahované rokovania. Veru, ľudkovia moji, život prináša skvelý situačný humor, často sa zasmejeme na vlastných „brbtoch“, inokedy na „brbtoch“, ktoré sa podarili iným. Úžasne sa mi páči ceduľka, nalepená na vnútornom vchode do budovy Výboru regiónov na ulici Montoyer: VEUILLEZ BADGER, SVP. Veuillez znamená ráčte, badge je odznak – výraz prevzatý z angličtiny, v našom prípade magnetická kartička, ktorú musíš ukázať bezpečnostnej službe pri vchode, aj recepčnej, a pomocou ktorej si otvoríš sklenené dvierka vedúce k výťahom. Veru, bez „bedžu“ sa nepohneš. Ja osobne si pri slovku „badger“ spomeniem na jazveca („jazvec“ po anglicky je „badger“). Mimochodom, aj Rusi prevzali to slovo z angličtiny, trochu si ho prispôsobiac. Povie sa: „bejdžik s imenem.“ Podstatné meno „badge“ teda existuje, ale sloveso „badger“ som veru vo francúzskom slovníku nenašla. No a SVP francúzštinári poznajú. Je to skratka s´il vous plait – prosím. Čiže skratkovite vyjadrená veta by v slovenčine znamenala asi toľko: „Prosíme Vás, aby ste sa pri vstupe do budovy ráčili automaticky preukázať magnetickými kartičkami.“ Alebo ako to preložil kamarát Radek z českého oddelenia: „Prosíme, Vás, aby jste se při vstupu laskavě zabedžovali!“ A ešte mám jednu dilemu: Neviete mi, prosím Vás, vysvetliť, prečo prekladateľ z Európskeho parlamentu preložil: lundské dohovory, berlínske dohovory, ale do tretice: dohovory z Osla – a nie Oslie dohovory? Tlačová chyba, resp. preklep, na ktorý natrafil kolega: „Európsky hospodársky asociálny výbor!“  

pondelok 11. augusta 2014

POVZDYCH Máčam nohu v repíku (ten život je na piku), haksne bolia, preto máčam, s bolesťami ledva kráčam. V kúte čaká bakuľa (radšej loptu zagúľať!) Ešte chvíľku tu byť s vami. Máčam nohu, pritom plačem. Máčam nohu v repíku. Ešte vidieť krásne žabce - Ajka, Domi, Sofiku. Nohu máčam, stále kráčam, Život speje k zániku. Plačem, pritom nohu máčam, Máčam nohu v repíku.