streda 10. decembra 2014

Opakovanie - matka múdrosti?

OPAKOVANIE – MATKA MÚDROSTI?

Vtip z internetu: „Desatoro Božích prikázaní má 125 slov. Vyhlásenie americkej nezávislosti 250. A nariadenie Európskej únie o vývoze karamelových cukríkov má 1900 slov!
Príklad samozrejme zveličuje, je „pritiahnutý za vlasy“, ale aj tak. V dokumentoch EÚ sa veľmi veľa rozpráva dookola. A najmä v písomnostiach našich dvoch výborov. Napríklad všimnite si vetu:

„Na úrovni EÚ to znamená venovať veľkú pozornosť tomu, čo možno reálne dosiahnuť pomocou iniciatív na európskej úrovni.“

Známa, ktorá pracuje ako tlmočníčka pre Európsky parlament, povedala, že ju už nebavia tie „parlamentné drísty.“ Stále dookola to isté. A keď vraj raz tlmočila na jednej konferencii pre Výbor regiónov, musela sa v duchu smiať: päťkrát zopakovali to isté, potom sa prihlásil šiesty rečník – a čo povedal? Zase to isté!
V dánskej komédii o trojici neúspešných, ale navonok veľmi vynaliezavých zlodejov, ktorí sa chceli, okrem iných zaujímavých trezorov, raz vlámať aj do trezoru v budove Európskej komisie (odohráva sa to ešte v čase, keď mala EÚ iba 12 členov), je vtipne znázornená snaha EÚ uvádzať nápisy vo všetkých jazykoch Únie. Napríklad na chodbe sa ukáže pod sebou 12 vlajočiek a vedľa každej nápis: WC, WC, WC, WC – 12-krát. Alebo neúspešní zlodeji spustia alarm, opäť sa zasvieti pri 12 vlajočkách 12-krát slovko Alarm, Alarm, Alarm...
Opakovanie áno, ale EÚ nemá rada prílišnú sebakritiku. V jednom pozmeňovacom návrhu bola fráza „Je poľutovaniahodné, že“ … a ktosi ju rýchle pozmenil na: „Je pozoruhodné, že“... Uznajte, že takáto zmena musí biť do očí aj najväčšiemu laikovi.
A Výbor regiónov, môj zamestnávateľ? Je to fantastický výbor s tým, že dobre platí. Ale ruku na srdce, jeho činnosť nie je bohvieako výrazná. V koľkých pozmeňovacích návrhoch bolo potrebné zmeniť alebo doplniť iba slovko-dve, hlavne vsunúť do textu okrem: „na úrovni EÚ a na národnej úrovni“ aj „na regionálnej a miestnej úrovni“. Poviete si: správne, veď je potrebné dať väčšie právomoci regionálnym a miestnym samosprávam, či nie? Ale keď ono sa nič nedeje, výbor funguje už 12 rokov, a stále nič... Prakticky nemá okrem poradnej úlohy žiadne právomoci.
Frázy, ktoré by mohli naznačovať, že sa nič nedeje, alebo že EÚ má problémy, sa nahrádzajú vetami o činorodej aktivite výborov.
Toto zámerné potieranie skutočných faktov nám ľudkom z bývalého socialistického bloku kde-čo pripomenie. Asi o tri mesiace po dvoch rezolútnych odmietnutiach európskej ústavy sme z EHSV dostali preložiť takýto článok pre tlač (uvádzam v slovenskom preklade):

„Vážení čitatelia,

Výbor zvyčajne žije rušným životom stále, ale druhý novembrový týždeň bol priam nabitý významnými podujatiami. Začal sa podpísaním nového protokolu o spolupráci s Európskou komisiou. Značne zdokonalená bola nielen formálna stránka dokumentu, ale ako zdôraznil počas svojej návštevy výboru predseda Komisie José Manuel Barroso, najviac boli posilnené jeho politické aspekty.
Ešte nevyschol atrament na protokole, keď Vladimír Špidla už pomáhal výboru s otvorením druhého inovačného konzultačného fóra, tentoraz na kľúčovú tému „Preklenutie priepasti: ako priblížiť Európu jej občanom?“ Fórum zaznamenalo ozajstný úspech. Na druhý deň dopoludnia s našimi účastníkmi otvorene a živo diskutovala podpredsedníčka Komisie Margot Wallström. Prítomní boli aj Roger Briesch a členovia Európskeho parlamentu Jo Leinen a Andrew Duff. Fórum bolo samo o sebe veľkou skúsenosťou, ale pani Wallström dala jasne najavo, že odporúčania, ktoré sú výsledkom vyše tridsiatich seminárov, naozaj poslúžia ako vstupné myšlienky pre pripravovanú Bielu knihu Európskej komisie.
Odchádzajúci účastníci fóra ešte nevyprázdnili chodby, keď výbor začal dôležitú verejnú diskusiu o Lisabonskej stratégii ako súčasť svojich aktivít, ktoré sa začali v rámci mandátu udeleného na jarnom zasadnutí Európskej rady. K hlavným účastníkom patrila zvláštna poradkyňa Európskej komisie pre Lisabonskú stratégiu, Maria Joao Rodriguez.
Ešte pred skončením verejnej diskusie začal výbor seminár na vysokej úrovni o prínose organizovanej občianskej spoločnosti k práci Svetovej obchodnej organizácie.
Výbor si môže zablahoželať, že už len z technického hľadiska zvládol toľko dôležitých a veľmi kvalitných podujatí za taký krátky čas. Tieto podujatia však zároveň ilustrujú aj rastúcu politickú úlohu výboru, ktorú zdôraznil začiatkom týždňa aj predseda Komisie José Manuel Barroso.“

Nuž čo k tomu dodať, vážení? Jednoducho: NO COMMENT.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára